‘Kulak çınlaması olanlar sigara ve kahveden uzak durmalı’

‘Kulak çınlaması olanlar sigara ve kahveden uzak durmalı’

Herhangi bir ses uyarısı olmaksızın kulaklarda ve kafa içinde algılanan ses olarak tanımlanan ‘Tinnitus’ yani halk arasındaki adıyla ‘Çınlama’ işitme sisteminin en yaygın problemi olarak görülüyor. Çeşitli hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıktığı için önemlidir; araştırılması gerekir diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, “Tinnitus bir yaşlılık semptomudur” diyerek “Yaş ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Genel olarak nüfusun yüzde 17’sini etkilerken; yaşlı nüfusta bu oran yüzde 33’e kadar çıkmaktadır. En çok 40-70 yaşları arasında görülür” dedi.

Prof. Dr. Ünal Bayiz, tinnitusun mekanizmasının tam olarak açıklanamadığnı anlatarak, “Tinnitus nedeni olarak en çok iç kulakta iyon ve nöral kimyasal madde dengesizliği, iç kulak hücre hasarı, iç kulak sinirindeki, sinir hücreleri arasındaki doğal olamayan bağlantılar gibi teoriler öne sürülmektedir. Tinnitus için hazırlanmış değişik sınıflandırmalar vardır. Genel olarak Objektif Tinnitus ve Subjektif Tinnitus olarak iki genel başlık altında toplamak Tinnitus nedenlerini anlama konusunda en uygunu olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Ünal Bayiz çınlama çeşitlerini şu şekilde açıkladı:

“Objektif Tinnitus
İnsan vücudu tarafından oluşturulan seslerin kulak tarafından algılanmasına Objektif Tinnitus denir. Kulak yapıları içindeki ve çevresindeki damarlar ve kaslar bu algıya neden olabilirler. Hastayı rahatsız eden sesler diğer kişiler tarafından da duyulur.

Subjektif Tinnitus
Objektif Tinnitustan daha yaygındır. Hafif ve şiddetli diye ikiye ayrılır. Hafif Tinnitus hasta tarafından ara sıra ve sessiz yerlerde duyulur. Şiddetli Tinnitus ise hastanın yaşam kalitesini azaltacak kadar ağır bir semptomdur.

Dış kulak, orta kulak ve iç kulak hastalıklarının da çoğunda Tinnitus bulgulardan biridir. Merkezi sinir sisteminin bazı hastalıklarında görülebilir. Tiroid Hastalıkları, Şeker Hastalığı, Çinko, Demir ve vitamin eksikliklerinde de Tinnitus görülebilir. En sık görülen iki sebep ise aspirin kullanımı ve çene eklemi bozukluklarıdır.”

“Tinnitus yakınmasında yapılması gereken ilk iş tam bir Kulak Burun Boğaz muayenesi ve Nörolojik muayenedir” diyen daha sonra işitme testi (odyolojik test), kulak ve beyin görüntüleme ( MRI), bio kimya testlerinin yapılabileceğini söyleyen Bayiz, “Hastalara nikotin, kafein ve yüksek sesten uzak durmaları öğretilmelidir. Tedavi aşama aşama planlanmalıdır. En sık kullanılan yöntem olan ilaç tedavisini ardından gerekirse maskeleme tedavisi, hipnoz, meditasyon biofeedbak ve akupunktur tedavileri denenebilir” dedi.

Kaynak: ilmerkez.com

Sağlık