Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku ölen kişinin vefatından sonra sadece mallarının değil aynı zamanda borçlarının da durumlarını düzenleyen hukuktur. Miras paylaşımı ise, bir diğer deyişle mal paylaşımı ölen kişinin ya da ölmese dahi gaip kararı alınmış kişinin sahip olmuş olduğu mal varlığını eğer kendisinin mirasçısı varsa aralarında paylaşılmasıdır. Bu kişi herhangi bir mirasçı bırakmamış ise, miras yasal mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Miras bırakanın mirasından alınan pay kişilere göre değişmektedir. Eş, miras bırakanın çocuklarıyla beraber miras yani maldan hak kazanırsa miras payı olarak tüm mirasın dörtte birini sahip olur. Tabii ki bu çocuklarıyla birliktedir. Eş, miras bırakan kişinin anne babasıyla beraber mirastan pay alırsa bu sefer mirastan düşen pay mirasın yarısı olmaktadır.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Tereke tespit davası ölen veya akıl sağlığını kaybetmiş kişilerin mal varlığından eğer tam olarak emin olunamazsa mirası hak kazanmış kişilerin mirastan ne kadar hak kazanacağını öğrenmek için açılan davadır.

Davanın açılması, şartları ve tarafımızca değerlendirilmesi için bizler ile birlikte görüşerek hizmet alabilir ve masraflar hakkında konuşabiliriz.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Terekenin tespit davası eğer mirasçı üzerindeki malların kişiler adedince hukuka uygun bir şekilde dağıtılmadığını tespit edilip adaletsizliğin olup olmadığını da anlamamıza yardımcı olur.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Tereke tespit davası ile mahkemece yapılan bildirimlerde mal varlığın unsurları tespit edilir ve deftere geçirilir. Yapılan bu işlemlerin muhafazası mümkün olmayacak ise satılık para olarak dönüştürülmesi ve diğer eğer varsa döviz, para, altın gibi mallarla bankaya yatırılması gerekir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi iki türlü alınmaktadır. Bunlar noter ve sulh hukuk mahkemesi olarak bilinmektedir. Eğer bir tercih yapmak isterseniz bu belge noterden daha hızlı bir şekilde alınmaktadır. Veraset ilamı çıkarmak için mirasçılardan herhangi birisi bu iki yerden birine giderek başvuruda bulunabilir. Anlaşılamadığı takdirde mirasçılık davası açılmaktadır.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset ilamı, murisin vefatından sonra miras üzerinde hakkı bulunan kişilerin kimler olduğunu belirlemek ve halihazırdaki mirasın ne oranda dağıtarak pay edileceğini gösteren belgedir. Aynı şekilde bu belge mirasçılık davası ile de alınmış olabilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Miras hukuku ile aynı zamanda kişiler mirasçılık belgesi talebinde de bulunabilir. Mirasçılık belgesini ise başvurabilen kişiler mirastan hak kazanacağını düşünen herkes tarafından başvurulabilir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık davası miras üzerinde hakkı olan kişileri belirliyor. Mirasçılık belgesi ise noter veya sulh hukuk mahkemesinden varis olan kişilerden birisi giderek bu belgeyi alabilir. Mirasçıların tamamının bu belgeyi almak için gitmesine gerek yoktur, sadece tek bir kişi yeter.

Miras – Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Miras Hukuku ile miras, tereke tespit ve mirasçılık belgesi gibi durumlarda birçok ayrıntı söz konusudur. Mirasın olduğu gibi miras hukuku ile vefat eden kişilerin borçlarını da üstlenme durumunuz olmaktadır. Bu aşamalar teker teker çok büyük önem taşımaktadır. Para şeması titizlikle yürütülmesi gereken bu süreçlerde sizlerin yanında deneyimli bir avukatın olması çok büyük önem arz etmektedir.

Genel Kültür